Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag Industrieel Erfgoed

Op 16 maart e.k. vindt de de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie (VNODIA) plaats in Turnhout, vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens en niet ver van Tilburg. Het congresthema van dit jaar is: Behoud en doorgeven van oude technieken, technische kennis en knowhow. Hoe gaan we om met het immateriële erfgoed van nijverheid en techniek? VNODIA is een jaarlijkse traditie georganiseerd door het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’  en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw.

DE MIJNEN

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.