Vondst bijzondere decoratie in interieur Zeeuws monument

In een Middelburgs rijksmonument is een waardevolle interieurdecoratie ontdekt, meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de voormalige Latijnse School in de Latijnse Schoolstraat zijn tijdens restauratiewerk vroeg-zeventiende-eeuwse teksten en decoraties tevoorschijn gekomen. Na het verwijderen van een verlaagd plafond deden de eigenaren Jan Goedemé en Marijn de Valk deze ontdekking op de eerste verdieping van hun onlangs verworven rijksmonument.