Voor alle ambtenaren: hoe je samen slimmer wordt binnen je gemeente (en niet besluiteloos)

Voor iedereen die bij een gemeente in de provincie Noord-Holland werkt aan omgevingskwaliteit, organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland op 15 september het symposium ‘Samen Slimmer – integraal werken onder de Omgevingswet’. Woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie – de grote opgaven vragen om samenwerking met de kwaliteit van het bestaande als vertrekpunt. Dat klinkt heel mooi, maar hoé trek je werkelijk samen op bij die ontwikkelingen? Het Symposium Samen Slimmer biedt inspiratie, training en handzame informatie. En het is een goed moment om elkaar te ontmoeten en het glas te heffen op het nieuwe seizoen.

Iedere ruimtelijke ontwikkeling is een nieuwe laag in de rijke geschiedenis van onze leefomgeving. Zorgvuldig omgaan met de lokale identiteit hoort daarbij; dit vraagt om onderzoek, analyse en scherpe keuzes. Verschillende disciplines zijn actief op het snijvlak van erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke transformatie. 

Hoe kunnen deze disciplines elkaar vinden, inspireren en respecteren zonder in besluiteloosheid te verzanden? Het Symposium Samen Slimmer biedt uitkomst. 

Om te beginnen kun je inspiratie opdoen op de locatie waar het wordt georganiseerd: het voorheen hermetisch afgesloten Marineterrein in Amsterdam, dat volop in ontwikkeling is. Vervolgens gaan we aan het werk: wat betekent dat veel geroemde integraal werken en wat levert het op? Het bureau Making Sense Together gaat hierover met ons in gesprek.

Ook de Provincie Noord-Holland zoekt in haar ruimtelijk beleid naar methodes om de verschillende sectoren samen te brengen. De nieuwe gedeputeerde van erfgoed, Rosan Kocken, vertelt over de aanpak van de provincie met de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie, de Bijzondere Provinciale Landschappen en de producten die het Steunpunt uitbrengt om erfgoed ook onder de Omgevingswet integraal te borgen. Planoloog Zef Hemel, die verbonden is als hoogleraar aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen met jarenlange ervaring in het werken aan Amsterdam, biedt tijdens het symposium zijn visie op de betekenis van de bestaande stad in gebiedsontwikkelingen. Tot slot geven drie werksessies verdieping in gebiedsontwikkeling, archeologie of gesprekstechnieken. 

Het Symposium Samen Slimmer is bedoeld voor alle professionals die werken binnen het ruimtelijk domein: planologen, stedenbouwkundigen, groenontwerpers, cultuurhistorici, vastgoedmedewerkers, vergunningverleners, teammanagers en anderen. Neem dus vooral je collega’s mee! 

Waarom je dit niet wil missen

 • Inzicht in gesprekstechnieken door communicatietrainers Making Sense Together
 • Inspiratie door hoogleraar en planoloog Zef Hemel
 • Ontmoet de nieuwe gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: Rosan Kocken
 • Oefen je vaardigheden bij één van onze werksessies
 • Werk samen: leer andere specialisten in het ruimtelijk domein kennen
 • Neem de Bundel handreikingen Erfgoed in de Omgevingswet mee naar huis

Programma

12:30 – 13:30 uur Unieke rondleiding over het Marineterrein (optioneel)

13.30 – 14.00 uur Inloop met koffie en thee

14.00 – Start programma

 • De cultuurverandering in het dagelijkse werk – Making Sense Together
 • Lancering van de Bundel handreikingen Erfgoed in de Omgevingswet – gedeputeerde Rosan Kocken
 • De betekenis van de bestaande stad in gebiedsontwikkelingen – Zef Hemel

Eén werksessie naar keuze: 

 • Werksessie 1: Van nee, tenzij naar ja, mits. Tips en tools – Making Sense Together
 • Werksessie 2: De omgevingsvisie in de praktijk van gebiedsgerichte ontwikkelingen – Titia van den Berg (Identity Consult)
 • Werksessie 3: Archeologie onder de Omgevingswet – Annika Blonk en Nathalie Vossen  

16:30 – 16.45 uur Afsluiting

16:45 – 18:00 uur Netwerkborrel

Locatie

Pension Homeland (Marineterrein), Kattenburgerstraat 5, Amsterdam.

Wanneer

Donderdag 15 september van 13:30 – 18.00 uur

Aanmelden

Aanmelden en meer informatie: https://www.steunpunterfgoednh.nl/event/samen-slimmer-integraal-werken-onder-de-omgevingswet-15-september-2022/

Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland ondersteunt gemeenten in Noord-Holland bij hun erfgoedtaken met advies, publicaties en bijeenkomsten. Het Steunpunt is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed