Voormalig gemeentehuis Hoensbroek monument

Het College stemt in met het aanwijzen van de voorgevel van het voormalige gemeentehuis Hoensbroek als gemeentelijk monument. Daarmee wordt in ieder geval sloop voorkomen, wat de plannen ook worden voor het historische pand. Het College vindt de architectonische opzet en detaillering van de voorgevel van grote monumentale waarde. Daarbij is het pand voor heel veel bewoners uit Hoensbroek een belangrijk stukje geschiedenis.

Gemeente Heerlen