Waddenzee Unesco-status in gevaar door gas- en zoutwinning 

Waddengebied Foto: Spirou42 via Flickr CC BY-SA 3.-
Waddengebied

Als de gas- en zoutwinning in de Waddenzee doorgaat, bestaat het risico dat het gebied zijn Unesco-werelderfgoedstatus verliest. Een recent rapport uitgebracht door het IUCN, een internationale organisatie voor natuurbehoud in samenwerking met de VN-organisatie Unesco, toont kritische bevindingen met betrekking tot delfstoffenwinning in de Waddenzee. 

Rapport aan Tweede Kamer 

Demissionair minister Christianne van der Wal heeft een deel van het rapport gisteravond aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een gedetailleerd standpunt van Van der Wal wordt op een later moment verwacht. De definitieve beslissing over de status van de Waddenzee als werelderfgoed wordt formeel genomen door het Werelderfgoed Comité van Unesco tijdens de komende conferentie in Saudi-Arabië, die vanaf 10 september plaatsvindt. 

De NAM heeft plannen om gas te winnen ten noorden van het Friese dorp Ternaard. Unesco heeft twijfels over de haalbaarheid van deze plannen in combinatie met de huidige Unesco-status van het gebied. De VN-organisatie maakt zich ook zorgen over de zoutwinning onder het wad, naast de mogelijke impact van oliewinning en de aanleg van kabels op de natuur. 

Risico’s voor Natuurlijke Kenmerken 

De mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot bodemdaling onder het wad. Wanneer dit wordt gecombineerd met de stijging van de zeespiegel, bestaat het risico dat de unieke natuurlijke kenmerken van de Waddenzee verloren gaan, zoals het droogvallen bij eb, zoals beschreven door Omrop Fryslân. Bovendien ondervinden vissen en andere zeedieren hinder van het geluid dat wordt geproduceerd tijdens deze werkzaamheden. Het Wad is sinds 2009 erkend als Werelderfgoed. 

Nederland, Duitsland en Denemarken dienen uiterlijk op 1 februari een plan in te dienen voor het behoud van de Waddenzee. De Waddenvereniging benadrukt dat de waarschuwing van Unesco de kritieke kwestie treffend aankaart. “Met het dringende verzoek van Unesco in het achterhoofd is duidelijk dat elke Nederlandse regering, of die nu demissionair of missionair is, zal moeten erkennen dat nog meer mijnbouw niet past bij de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee”, aldus de vereniging.