Waterpoorten van Sloten worden eindelijk hersteld

Het zijn de blikvangers van Sloten, de beide waterpoorten over stadsgracht het Diep. De bouwwerken worden eindelijk gerestaureerd. Tot vreugde van de stichting Behoud Monumenten Gaasterlân-Sleat. De stichting BMG onderhoudt namens Gaasterlân-Sleat de rijksmonumenten in de gemeente. Voor de financiering van restauraties is de stichting afhankelijk van subsidies. Op de gemeente hoefde de stichting de afgelopen jaren niet te rekenen, want Gaasterlân-Sleat verkeerde in zwaar weer en stond onder curatele van de provincie. ,,We moesten dus geduld hebben”, zegt De Vries.

Friesch Dagblad