Waterschap Veluwe en het Oversticht brengen watererfgoed in kaart

Het waterschap Veluwe heeft een inventarisatie laten maken van cultuurhistorsich waardevolle zaken, die te maken hebben met het waterbeheer. Door de eeuwen heen zijn beken, sprengen, dijken en sluizen en stuwen aangelegd om het water te beheersen. Om dit watererfgoed in kaart te brengen is een inventarisatielijst opgesteld van 278 watergerelateeerde objecten. Deze lijst is met behulp van het Oversticht in Zwolle tot stand gekomen.

FIEN

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.