Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

VIDEO Wederopbouw: een kansrijke erfenis

De Rijksdienst zet zich al jaren in voor het behoud en de (her)ontwikkeling van architectuur, stedenbouw en monumentale kunst uit de periode 1940-1965. Gelukkig groeit nu ook de publieke belangstelling en waardering voor dit bijzondere erfgoed. Om nog eens extra aandacht te genereren organiseert de Rijksdienst van 23 t/m 28 september de Week van de Wederopbouw.

Allerlei activiteiten
Tijdens de Week van de Wederopbouw vinden er symposia, tentoonstellingen, films en andere publieksactiviteiten plaats op diverse plekken in het land. Centraal hierbij staat de kansrijke erfenis van de wederopbouw en de toekomst van het erfgoed uit deze periode. Wat is er nodig om dit te behouden voor toekomstige generaties?

Week van de Wederopbouw | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed