Werelderfgoed worden? Schrap dan de hoogbouw langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een impressie van het plan aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem.
Een impressie van het plan aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Bron: Projectontwikkelaar

Werelderfgoed wint het dit keer van woningbouw. Ontwikkelaars wilden honderd woningen bouwen aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Maar vanwege de mogelijke werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zet de Raad van State een streep door de plannen.

Na de bekendmaking van de woningbouwplannen in Woudrichem stapten provincie Noord-Brabant en betrokken omwonenden ongerust naar de Raad van State. De tegenstanders waren bang dat de grote woonblokken de Nieuwe Hollandse Waterlinie zouden verpesten en zagen liever een kleinere en lagere woonwijk. Hun actie werd gesteund door Icomos, de internationale adviesraad van Unesco. Icomos waarschuwde dat het woningbouwplan het predicaat ‘Unesco Werelderfgoed’ voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in gevaar zou brengen.

Nu concludeert de Raad van State dat het plan geschrapt moet worden. Het te bebouwen stuk maakt precies deel uit van het beroemde stelsel van forten en vestingen – en twee kastelen – dat ons land vroeger beschermde tegen vijanden. Het is niet de wijk zelf die de historische waarde zou verpesten, maar vooral de torenappartementen. Er is, zo schrijft de Raad van State ‘onvoldoende gemotiveerd waarom niet is gekozen voor lagere bouwhoogtes, waardoor de zichtlijnen, en daarmee de openheid van het gebied, kunnen worden behouden of versterkt’. Ieder plan met het gebied zou gericht moeten zijn op ‘behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de kernkwaliteiten’.

Unesco neemt naar verwachting deze zomer een besluit over de vraag of de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plekje krijgt op de werelderfgoedlijst. Met het schrappen van de plannen wordt de kans weer een stukje groter.