Wetenschappers duiken op Veluwse ijzerwinning

Het ijzerwinningsproject Epe van de geologiewerkgroep KNNV Epe-Heerde heeft de interesse gewekt van nationale wetenschappers. Drie medewerkers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaan meekijken.

De specialisten willen gegevens verzamelen die als referentie kunnen dienen bij toekomstig archeologisch onderzoek. Bekend is dat in de Vroege Middeleeuwen op de Veluwe een grootschalige ijzerproductie plaatsvond. Daarbij werd gebruik gemaakt van klappersteen, die in de flank van stuwwallen werd gevonden.

Door de sporen te onderzoeken die de ijzerwinners van nu in de bodem achterlaten, kunnen archeologen sporen van vroegere ijzerwinning herkennen.