KNOB

‘Wiens bezit?’ Studiedag afstoting van monumentale gebouwen door overheden

Na de kruistocht van Victor de Stuers tegen ‘Holland op zijn smalst’ heeft de overheid zich langzaam ontwikkeld als een vanzelfsprekende hoeder van het erfgoed, niet alleen door regelgeving rond bescherming van monumenten maar ook als eigenaar van bijzondere monumentale gebouwen. Nog slechts enkele jaren geleden stelde de rijksoverheid een lijst van ‘bezield bezit’ vast, onvervreemdbaar erfgoed waarvan het beheer zonder meer tot de kerntaak van de overheid zou behoren. Vandaag de dag staat die vanzelfsprekendheid ter discussie. De rijksoverheid en diverse gemeentelijke overheden heroverwegen in ieder geval hun positie als eigenaar van erfgoed. Particuliere instellingen zouden beter de taken met betrekking tot beheer vorm kunnen geven. Wat is de achtergrond van deze omslag in het denken en is het wel terecht? Is het vertrouwen in de particuliere ‘markt’ gerechtvaardigd of zijn er beperkingen aan de mogelijkheden om bijzonder erfgoed op een goede wijze in exploitatie te nemen en wie neemt eventuele tekorten voor zijn rekening? In een symposium onderzoeken de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en het kenniscentrum RMIT (Faculteit Bouwkunde, TU Delft) deze en andere vragen.

Datum: vrijdag 10 januari 2014
Locatie: Berlagezaal, Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Julianalaan 134, Delft

Dagopzet
10.00–10.30 uur Inloop met koffie en thee
10.30–12.30 uur Vijf presentaties met pauze met koffie en thee
12.30–13.30 uur Lunch
13.30–15.30 uur Vijf presentaties met pauze met koffie en thee
15.30–16.00 uur Debat met sprekers, genodigden, aanwezigen
16.00 uur Afsluitende borrel

Kosten KNOB leden: € 45,00
1 introducé per KNOB-lid: € 65,00
Niet-leden: € 75,00
KNOB student-leden: € 20,00
Niet-leden student t/m 27 jaar: € 25,00

Aanmelden Vóór 1 januari 2014 via: www.knob.nl/studiedagen

Uw aanmelding is definitief als u het verschuldigde bedrag vóór 1 januari 2014 overmaakt naar rekening 14 03 80 t.n.v. KNOB te Ulvenhout, onder vermelding van uw naam en ‘Wiens bezit?’. U kunt uw aanmelding tot en met 1 januari 2014 kosteloos annuleren. Na deze datum zijn wij genoodzaakt om bij annulering de volledige kosten in rekening te brengen.

Voorlopig programma
Het onderwerp wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal presentaties en een debat. Aan het symposium werken onder anderen mee:

 • Drs. ing. D.H. Baalman, directeur van Het Oversticht in Zwolle.
 • Prof. dr. J.E. Bosma, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 • Drs. A. Jolles, manager bij de Directie Vastgoed / Real Estate van de Rijksgebouwendienst en betrokken bij de afstoot van monumentaal vastgoed door het Rijk.
 • Prof.dr.ir. J. Janssen, buitengewoon hoogleraar Ruimtelijke Planning & Cultuurhistorie aan de Universiteit Wageningen.
 • Drs. L. Hendriks, werkzaam bij de Rijksgebouwendienst en werkt aan een kader voor afstoting op basis van waardestelling.
 • Dr. ir. C.S.T.J. Huijts, directeur van Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging is partner in de nieuw opgerichte Nationale Monumentenorganisatie.
 • Dr. ir. H.T. Remoy, universitair docent verbonden aan de sectie Real Estate & Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.
 • Ir. J. Roos, universitair hoofddocent bij sectie AE&T van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en mede eigenaar-directeur van Braaksma en Roos Architecten.
 • Drs. D.B. Stadig, voorzitter van het Nationale Herbestemmingsteam.
 • Ir. M.A.J. Timmermans, plv. directeur/hoofd beleid van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.
 • F.T. Velthuijs, portefeuillemanager bij de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) van de gemeente Utrecht.

LinkedIn KNOB