Zelf verduurzamen? Tot 70% subsidie beschikbaar

Huize Tocama Uithuizen

Tot 30 november is het mogelijk om via de regeling ‘Subsidie Herbestemming’ een aanvraag te doen voor een onderzoek naar verduurzaming van een monument of bijzonder gebouw. 70% van de kosten zijn hiermee gedekt. Zie www.boei.nl/hbo. 

Zo heeft BOEi recent voor het rijksmonumentale Huize Tocama in Uithuizen een verduurzamingsonderzoek uitgevoerd. De energieprestatieberekeningen laten zien dat door het grote dakoppervlak met dakisolatie al een grote stap wordt gezet. Uit het onderzoek blijkt dat na isolatie, het treffen van installatietechnische maatregelen en de plaatsing van grondgebonden zonnepanelen op het terrein het fossiele energiegebruik  met 87% teruggebracht kan worden.

Indien extra ruimte voor zonnepanelen op het terrein beschikbaar wordt gemaakt kan het monument ook volledig energieneutraal gemaakt worden. Het onderzoek biedt ook inzicht in de kosten, de baten en het financiële rendement van de investering.