Zelf wonen in het statige Dordtse Huis

Het Dordtse Huis, Diefdijk 47 Leerdam Foto: Landelijk Vastgoed Online

Sponsored Content

In het Dordtse Huis, gelegen aan de Diefdijk 47 te Leerdam, vergaderden en overnachtten de heren van het waterschap als ze de Diefdijk kwamen inspecteren. De gebeeldhouwde wapens van Holland en de Alblasserwaard in de voorgevel herinneren hier nog aan. Het Dordtse Huis is een van de weinige panden die óp de Diefdijk is gebouwd. De Diefdijk is één van de belangrijkste binnendijken van Nederland en maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Al met al een uniek pand op een unieke plek, die beiden historie ademen. U heeft nu de kans om zelf te gaan wonen op deze prachtige plek!

Het pand is aangewezen als Rijksmonument, hierdoor moeten de historische- en unieke monumentale status behouden blijven. Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunnen er voorwaarden opgelegd worden bij verbouwing/restauratie.

De onderhoudsstaat van het pand is niet optimaal. De verkoper heeft een bouwkundige keuring laten opstellen door een bureau dat gespecialiseerd is in het renoveren en restaureren van monumentale panden. Wanneer gewenst, kan dit bureau voor u een restauratieplan met bestek, begroting, tekeningen en de aanvragen voor subsidie en de benodigde vergunningen verzorgen. De grootschalige renovatie biedt de mogelijkheid om de ruimten in het pand beter te benutten en naar eigen smaak aan te passen.

Het pand wordt verkocht op basis van erfpacht. Dit houdt in dat de ondergrond in eigendom blijft bij Het Zuid-Hollands Landschap en dat er voor het gebruik hiervan een jaarlijkse canon verschuldigd is. Voor het pand wordt een recht van opstal gevestigd welke tegen een vergoeding wordt overgedragen aan de toekomstig erfpachter. Bij deze verkoop doet u dus een bod op het opstalrecht met bijbehorend erfpachtcontract.

Meer informatie over deze verkoop vindt u op onze website www.landelijkvastgoedonline.nl.