Zorgen over locatie slavernijmonument in Utrecht 

Fotograaf: Robert Oosterbroek

Een advies van onder andere de politie wijst uit dat de geplande locatie voor het slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht om verschillende redenen niet optimaal is vanuit veiligheidsoverwegingen. Er zijn bezorgdheden over overlast en vandalisme. 

Bovendien blijkt dat wethouder Linda Voortman het advies, dat op 6 december 2022 is opgesteld, pas op 21 februari van dit jaar met de raad heeft gedeeld. Meerdere partijen zijn ‘geschrokken’ van de handelwijze van de wethouder. Toen in december vorig jaar bekend werd dat het slavernijmonument uit twee onderdelen zou worden geplaatst op en rond de heuvel in het Griftpark, was niet iedereen tevreden met deze locatie. Zo heeft een groep van ongeveer 400 omwonenden dit aan de Utrechtse CDA-fractie laten weten en had ook Kees Bos van de beheergroep Griftpark zijn twijfels. 

Het Integraal Veiligheidsadvies vermeldt dat er om verschillende redenen zorgen zijn over de voorgenomen locatie van het slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht. Het advies, gedateerd op 6 december 2022, benadrukt dat er risico’s zijn op overlast, vernieling en hanggedrag. Zo wordt er gewaarschuwd voor graffiti, wildplassen, brandende barbecues, glas en inklimmen. Bovendien is er geen cameratoezicht op deze plek. 

De politie en andere betrokkenen vrezen dat het kunstwerk en de locatie kunnen veranderen in een nieuwe hangplek. Het advies is daarom om het monument zo te ontwerpen dat er niet meer dan drie personen tegelijkertijd op kunnen zitten. Ook wordt geadviseerd om het kunstwerk zo te maken dat het eventueel verplaatsbaar is.