Nieuwe Kerk Delft. Foto: Ferditje via Wikimedia Commons

Zuid-Holland zet restauratiebudget 2012 in voor grote monumenten

De provincie Zuid-Holland stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft, de Sint Janskerk in Gouda en de Petrus’ Bandenkerk in Rotterdam. De provincie zet hiervoor het restauratiebudget voor 2012 in. Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat ook andere partijen minimaal de helft van het totale bedrag betalen. Op deze manier stimuleert de provincie dat er meer geld beschikbaar komt voor restauraties.

Provincie Zuid-Holland

Foto Ferditje via Wikimedia Commons

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.