Zuid-Hollandse forten nu onderdeel Zuiderwaterlinie 

Foto marc bolsius

Op 10 maart 2023 hebben de provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee hun voornemen bevestigd om het vestingverleden rond het open water van Hollandsch Diep en Volkerak meer zichtbaar en toegankelijk te maken. Door de toetreding van deze nieuwe partners uit Zuid-Holland wordt het samenwerkingsverband van de Alliantie Zuiderwaterlinie nu ook uitgebreid buiten de grenzen van Noord-Brabant. 

Stelling van Willemstad 
De Stelling van Willemstad, een belangrijk onderdeel van de Zuiderwaterlinie, heeft als doel om de verbinding tussen de 5 forten rond het Hollandsch Diep, Volkerak en de vesting Willemstad te versterken, zowel over land als over water. 

Aan de Zuid-Hollandse zijde bevinden zich Fort Buitensluis in Numansdorp (gemeente Hoeksche Waard) en Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat (gemeente Goeree-Overflakkee). Hier bevonden zich ook 3 voormalige vestingwerken. Beide forten zijn behouden gebleven en 2 van de 3 vestingwerken zijn nog steeds herkenbaar in het landschap. Aan de Brabantse zijde bevinden zich Fort Sabina in Heijningen, Fort de Hel in Helwijk en Fort Bovensluis in Willemstad, alle drie gelegen in de gemeente Moerdijk. 

Eeuwenlang was de voornaamste taak van de Stelling van Willemstad (ook bekend als de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak) om de zeearmen te beschermen die de toegang tot Holland boden. De grondlegger van de Zuiderwaterlinie, Menno van Coehoorn, verbond daarom de vijf forten in een grote kring rond het open water. Elk fort was erop gericht om het Hellegat en het Hollandsch Diep af te sluiten, zodat vijandelijke aanvallen vanuit zee op het hart van het land (Holland) werden voorkomen. Daarnaast werd ook de doorgang van troepen vanuit het zuiden tegengehouden. 

De Zuidwaterlinie 
De Zuiderwaterlinie is een unieke verdedigingslinie die zich deels uitstrekt door Noord-Brabant en deels door Zuid-Holland. Het verhaal van deze linie is typisch Nederlands: het gebruik van water als wapen om vijandelijke troepen uit onder andere Spanje en Frankrijk tegen te houden. Het land rondom de historische vestingsteden werd onder water gezet om zo de vijand op afstand te houden. Tegenwoordig vind je op deze plekken veel gezelligheid en kun je genieten van een rijke geschiedenis. Bezoek een van de gezellige vestingsteden, ontspan in de bijzondere natuur of bekijk de stoere forten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen de oudste en langste, maar ook de meest gebruikte waterlinie van Nederland.