Impressie Urker Bult
Impressie Urker Bult Foto: Madelon Dielen via Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum: Bestemmingsplan Enkhuizerzand is bedreiging van museale beeld

Ruim 400 geïnteresseerden bezochten de informatie- en discussieavond die het Zuiderzeemuseum donderdagavond 9 mei in het Amsterdamse Huis organiseerde. Het museum deelde zijn zorgen over het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand waarop tot en met 15 mei aanstaande zienswijzen ingediend kunnen worden bij de gemeente. Het museum ziet de REZ planontwikkelingen als een bedreiging van het unieke museale beeld van het museum.

Onder voorzitterschap van stedenbouwkundige prof. Riek Bakker, gaven architectuurhistoricus dr. Marinke Steenhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum Luzette Kroon en adviseur mr. ing. Leo van Heijst inzicht in de historie van het Enkhuizerzand, de bezwaren voor het museale beeld en het onevenwichtige planproces. Als gevolg daarvan liggen er nu plannen die een onomkeerbare schade toebrengen aan het cultuurhistorische beeld van het vissersdorp. Marinke Steenhuis hierover: “In de plannen is geen duiding opgenomen van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het buitenmuseum. De kernkwaliteiten van het buitenmuseum, de vrije ligging en het vrije zicht op het IJsselmeer, worden in het bestemmingsplan niet meegewogen.”

Download hier onderstaande afbeeldingen in hoge resolutie en de visualisaties die tijdens de bijeenkomst zijn getoond.

Inbreuk museale beeld
Directeur van het Zuiderzeemuseum, Stephan Warnik, gaf aan, dat het feit dat de voorliggende plannen onomkeerbare schade toebrengen aan het museum voor ons vele malen zwaarder weegt dan onze parkeerwensen. “Wij hebben dan ook besloten die wensen voorlopig op te schorten.” Zoals tijdens de informatiebijeenkomst duidelijk werd gemaakt, wil het museum graag een open en transparante ontwikkeling van het REZ gebied. Luzette Kroon voegde toe: “Alleen zo komen we tot plannen die recht doen aan alle partijen en creëren we win-win kansen voor Enkhuizen.” Het museum toonde voor de eerste keer afbeeldingen van de toekomstige situatie. Deze visualisaties, ontworpen door een architectenbureau in opdracht van het museum, tonen de inbreuk op het museale beeld en laten de zichtlijn zien, die ontstaat met de te ontwikkelen recreatiewoningen op de achtergrond.

Bestemmingsplan Enkhuizerzand
Bestemmingsplan Enkhuizerzand

Stephan Warnik over de avond: “Het was goed om te zien dat zoveel inwoners en andere belangstellenden zich op deze avond verenigden en lieten zien dat zij zich, met ieder zijn eigen beweegredenen, zorgen maken over het voorliggende ontwerp bestemmingsplan en de aantasting van de museale beleving. Wij hopen dat vele organisaties en andere belanghebbenden gebruik maken van hun recht om hun zienswijze kenbaar te maken.”

Vele partijen dienen een zienswijze in
Naast het museum hebben ook de IJsselmeervereniging, de bond van Heemschut en Ministerie van OCW al aangekondigd een zienswijze in te dienen. Met name van OCW bijzonder, omdat dit niet vaak gebeurt.

Prof. Riek Bakker in gesprek met de aanwezigen Foto: Madelon Dielen

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke dorpspanden uit dit gebied. Jong en oud komt hier in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten met een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Daarnaast is er een schepenhal vol historische schepen. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. 

In 2019 ontving het museum van de ANWB de zilveren award voor het leukste uitje van Noord-Holland. 

 1. Ronduit misleidend is voor mij de term Enkhuizerzand voor de plek NW van het Buitenmuseum. een slechtere plek kun je niet bedenken.
  Het Enkhuizerzand is m.i. de uitgebreide zandplaat waarop de dijk Enkhuizen-Lelystad is aangelegd. Dat is nu open gebied wat ook zo moet blijven en niet moet verworden tot Belgische toestanden.
  Succes met de bezwaren ! PJVenemans

 2. Beste heer .Stephan Warnink ,

  Graag wil ik u hartelijk bedanken voor de voortreffelijke informatie avond van 9 mei j.l. en de uitleg van het ontstaan en belang van uw museum. Ik mocht daarbij inspreken , waar ik het belang van LNC waarden die in de beperkte MER procedure node gemist werden. Door een van de inleiders werd mij geadviseerd na afloop om e.e.a. in een in te dienen zienswijze kenbaar te maken , die u hier in de bijlage vindt, weliswaar enigszins tekstueel aangepast .
  Inmiddels heeft deze zaak landelijke bekendheid gekregen ,zodat wellicht de wal het schip keert.
  Ik ga er van uit dat de gemeente door Provincie of Rijk de gemeente door bestuurlijke dwang zal dwingen het plan aan te passen en er alsnog een uitgebreide procedure wordt gevolgd.
  Intussen vraag ik mij af of een gang naar de bestuursrechter , van u als museum en/ of het comité,, Redt het Enkhuizerzand” , waarin de rechter een oordeel wordt gevraagd van de gevolgde procedure.
  Graag biedt ik mijn ervaring als gepensioneerd projectleider aan van,, ruimte voor de rivier ” aan als daar behoefte aan is, niet als jurist maar als weg en waterbouwkundige en als verontrust burger .
  Voorts vraag ik mij af er vergunning is aangevraagd bij het hoogheemraadschap Noord-Hollands -Noorder kwartier.

  Met hartelijke groet ,
  Henk van der Sluis.

  tel. 06 -43487415/ 0228 51113

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.