2022 versus 1672: de nadelen van extreme droogte

Dit jaar herdenken we het rampjaar van 1672 dat precies 350 jaar geleden plaats vond. Ons land werd geteisterd door oorlogen, financiële crisissen én extreme droogte. Met een oorlog in Europa, een woningtekort, een stikstof probleem en een zeer droge zomer komen we aardig in de buurt van 1672. Waarom zijn die droogtes zo nadelig?

Franse troepen

Zo had 1672 net als 2022 ook een periode van extreme droogte. Dit was vooral nadelig in de oorlog met Frankrijk. Door de droogte stonden de rivieren erg laag en konden de Franse troepen gemakkelijk de de rivieren oversteken.

Lodewijk XIV trekt met zijn leger de Rijn over in het rampjaar

We hebben maar geluk dat we nu niet in oorlog zijn met Frankrijk, maar de droogte van 2022 kan wel andere ‘rampen’ met zich mee brengen. Wat betekent de droogte voor erfgoed?

Voor- en nadelen

Afgelopen tijd verschijnen er telkens berichten van bijzonder vondsten die boven water komen. Wrakken, kades, brugresten uit de Romeinse tijd, schepen… en in het Friese Klaarkampstermeer is een oerbos uit het water opgedoken met boomstronken tussen de 10.000 en 15.000 jaar oud. Ook magneetvissers kunnen hun lol niet op, zij doen door de lage waterstanden de ene na de ander vondst in de rivieren.

Oude boomstronk in Klaarkampstermeer. Foto: still Omrop Fryslân

Een paradijselijke tijd voor archeologen zou je denken. Maar dat valt tegen. “Archeologische vondsten worden direct bedreigd zodra er lucht bij komt. We moeten dan maatregelen nemen zodat ze niet gaan verrotten”, vertelt archeoloog Martijn Manders van de RCE aan RTL Nieuws. Het gebrek aan water is een directe bedreiging van het erfgoed. “Als het water niet snel omhoog gaat zullen veel van dit soort vindplaatsen voorgoed verloren gaan.”

Wat dit jaar ons verder gaat brengen… daar kunnen we alleen naar gissen. Laten we hopen dat we niet nog meer op 1672 gaan lijken.