3 ervaringsdeskundigen over financiering van erfgoed in België

Heetveldemolen, Tollembeek
Heetveldemolen, Tollembeek (Belgie) Foto: Google Maps

Er zijn heel wat verschillende manieren om een erfgoedproject, groot of klein te financieren. De Belgische website Erfgoedhelden sprak drie ervaringsdeskundigen die getuigen en reflecteren over wat zij hebben meegemaakt. Lees over de financieringsmix bij de herbestemming van een kerk, coöperatief vennootschap van een klooster en het inzetten van bezoekers en sympathisanten bij de verbouwing van een watermolen.