46 nieuwe monumenten in landelijk gebied Deventer

Het ruimtelijk erfgoed in het landelijk gebied en de dorpen van de gemeente Deventer staat volop in de schijnwerpers. In het voorjaar zijn dertig nieuwe monumenten aangewezen in Bathmen. Historische landschapselementen zijn al eerder in kaart gebracht en in oktober 2011 is de beschrijving en waardering van de Deventer landgoederen afgerond. Deze beschrijving maakt deel uit van de onlangs vastgestelde welstandsnota.

Blik op Nieuws.nl