5 nieuwe aankopen door Stadsherstel Amsterdam

Recht Boomsloot 5-7, Amsterdam, Foto: Sjors van Dam

Stadsherstel Amsterdam is in één keer eigenaar geworden van vijf Amsterdamse monumenten. Het gaat om de panden Nieuwezijds Kolk 28, Kloveniersburgwal 47, Onkelboerensteeg 2, Recht Boomssloot 5-7 en Ringdijk 57. Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel al circa 750 monumenten en beeldbepalende panden in en 45 kilometer rondom Amsterdam gered.

Stadsherstel neemt de panden over van de gemeente Amsterdam, die haar vastgoed afstoot. Bij dit afstoten gaat het soms om bijzondere monumenten, waarvoor de gemeente een nieuwe eigenaar zoekt met de POM-status (Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud). De gemeente ziet in Stadsherstel Amsterdam de juiste partij om de zorg over te nemen voor dit erfgoed.

Deze panden herinneren aan een belangrijk stuk geschiedenis van de stad. Het is daarom belangrijk te panden blijvend in goede staat te houden en erover te vertellen. Stadsherstel is daarvoor de aangewezen organisatie.

Michiel van der Burght, adjunct directeur en hoofd Planontwikkeling & Restauratie

Nieuwezijds Kolk 28 (Korenmetershuis)

Vanaf de vroege 17e eeuw vergaderden in het Korenmetershuis aan de Nieuwezijds Kolk de korenmeters en de korenzetters, nu is Erfgoedvereniging Bond Heemschut er gevestigd.

Stadsherstel werkt op veel gebieden samen met erfgoedverenigingen voor het behoud van monumenten, waaronder Heemschut. Heemschut heeft hierbij vaak de rol om de discussie en de urgentie aan te zwengelen en te zorgen voor een broodnodige beschermde status, terwijl Stadsherstel eigenaar wordt, de benodigde fondsen en bijdragen van particulieren werft en het betreffende vervallen monument vervolgens restaureert en behoudt. Zo hebben zij onder meer samengewerkt aan de redding van de Zaandijkerkerk.

Met de aanschaf van het Korenmetershuis komt hier een nieuwe band bij, die van huurder en verhuurder.

Korenmetershuis. Foto: Heemschut

Van Hulpbank filiaal tot aardappelhandel

Het tweede pand betreft Recht Boomssloot 5-7, oorspronkelijk gebouwd als hulpbank Nº 2 van de Stadsbank van Lening, een instituut dat al sinds 1614 bestaat. Dit filiaal is in 1901 ontworpen door Willem Hamer. In de dertiger jaren van de vorige eeuw deed het enige tijd dienst als ‘Clubhuis voor de vluchtelingen’, die toen in groten getale uit Duitsland kwamen. Nu is het kantoor en woonruimte.

In 1605 bouwde Dirck Honckelboer Kloveniersburgwal 47. Rond 1920 is het pand door architect Kuijt in opdracht van Disconto en Effectenbank ingrijpend verbouwd en voorzien van een imposante natuurstenen pui. Het achtergelegen pakhuis aan de Onkelboerensteeg 2, vernoemd naar deze Honckelboer, is in 1884 verbouwd door architect Bleijs.

Van weer een geheel andere orde is het vijfde monument: een woonhuisje aan de Ringdijk 57, waar in vroeger tijden aardappelhandel ’t Scheepje gevestigd was.

Onkelboerensteeg 2, Amsterdam. Foto: Sjors van Dam

Mogelijk dankzij aankoopbijdrage Vrienden van Stadsherstel

De Vereniging Vrienden van Stadsherstel maakte overname van deze vijf prachtige panden mogelijk dankzij een aanzienlijke bijdrage aan het aankoopbedrag. Met de aankoop door Stadsherstel is de toekomst van dit belangrijke erfgoed in al haar diversiteit verzekerd en blijft het behouden voor toekomstige generaties.