Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed presenteert nieuwe aanpak digitaal erfgoed

Presentatie 6 december 2018 Foto: Alf Mertens

In haar eerste adviesnota bepleit de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed een nieuwe aanpak van digitalisering van Limburgs erfgoed. Ervaringen uit verleden hebben namelijk geleerd dat het in de praktijk lastig blijft voor musea, verenigingen, bibliotheken en archiefinstellingen om op een duurzame manier een digitale collectie aan te leggen.

De Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed is ingesteld door Provincie Limburg om een onafhankelijke blik te werpen op waar behoefte aan is en wat realiseerbaar is. Het digitaal maken en registreren van collecties is namelijk een complex en tijdrovend proces en er is een grote behoefte aan eenheid van technologie en aan een gezamenlijke aanpak. Resultaten van de Adviescommissie zijn bestemd voor het Limburgse erfgoedorganisaties en -verenigingen, maar ook voor gemeenten en voor de Provincie.

De commissie vraagt bijzondere aandacht voor beter ondersteuning aan de kleine (vrijwilligers)musea en heemkunde- en historische verenigingen. Ze adviseert een nieuw provinciaal steunpunt voor kleine organisaties voor digitaal erfgoed. “Vanuit dit steunpunt kan gericht advies en begeleiding worden geboden aan kleine organisaties. Zo voorkomen we dat teveel tijd verloren gaat aan techniek en alle aandacht uit kan gaan aan de inhoud van lokale collecties”, aldus waarnemend voorzitter Martijn Hermans.

De adviesnota bevat acht andere aanbevelingen die ingaan op de noodzaak tot onderlinge samenwerking, hergebruik van technologie en mogelijkheden tot vernieuwing.
Tijdens de presentatie op 6 december 2018 werd in aanwezigheid van meer dan 100 genodigden het eerste exemplaar van de adviesnota aangeboden aan gedeputeerde Ger Koopmans.

De Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door Provincie Limburg met als opdracht nieuwe digitaliseringsagenda voor erfgoed in Limburg mee vorm te geven. De commissie is begin 2018 van start gegaan en brengt minimaal één keer per jaar een adviesbrief uit. Leden van de commissie zijn werkzaam in de erfgoed- of informatiseringssector.

De leden van de adviescommissie zijn:

Mijke Harst-van den Berg, collectiemanager bij Museum De Domijnen
Remko Helms, hoogleraar informatiesystemen bij Open Universiteit
Wilbert Helmus, netwerkmanager bij Netwerk Digitaal Erfgoed
Dirk van de Leemput, phd-kandidaat Maastricht University / MACHH
Marieke van Meer, manager collecties bij Limburgs Museum
Sandra Welters, provinciaal museumconsulent bij Huis voor de Kunsten
Lita Wiggers, directeur bij Regionaal Historisch Centrum Limburg

Martijn Hermans, directeur bij Betawerk, waarnemend voorzitter