Een digitaal Nationaal Historisch Museum als alternatief

In samenwerking met Picturae digitaliseert het RKD zorgvuldig zijn beeldcollectie, aan de hand van de nieuwste scantechnologie. Foto: Picturae

Op de opiniepagina van NRC is een alternatief gepresenteerd voor een Nationaal Historisch Museum: een virtuele collectie erfgoed die voor iedereen toegankelijk is. Dat klinkt als muziek in de oren, vindt het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Vele erfgoedorganisaties zetten hier al jaren hun schouders onder. 

‘Breng de geschiedenis naar álle Nederlanders,’ betogen René van Stipriaan, Piet de Rooy, Geert Mak, Jan Bank en Gijsbert van Es in hun opiniestuk ‘Een historisch museum. Nationaal? Nee, digitaal!’. De auteurs onderschrijven het belang om erfgoed juist ook digitaal beschikbaar te stellen. Dit sluit naadloos aan bij de visie die de nationale erfgoedinstellingen en het ministerie van OCW in 2015 presenteerden met de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Lees het hele bericht bij Netwerk Digitaal Erfgoed en het opiniestuk bij NRC Handelsblad.