Van Engelshoven lanceert Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024

Netwerk Digitaal Erfgoed

Demissionair minister Van Engelshoven van OCW lanceerde op 15 maart jl. de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024. De uitvoering is sinds 2015 belegd bij partners binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Download hier de Nationale Strategie.

Van Engelshoven benadrukte dat de update van de eerste versie van de strategie uit 2015 noodzakelijk was vanwege de verdere digitalisering van de maatschappij en de impact hiervan op ons erfgoed. Ook wees de minister op het onverminderde belang van toegang tot digitaal erfgoed. Het vertelt immers verhalen over waar we vandaan komen en wie we zijn. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed heeft als doel erfgoedcollecties digitaal met elkaar te verbinden, opdat gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed beter kunnen vertellen. De sleutel hiervoor ligt in samenwerking in het netwerk, door het ministerie van OCW ondersteund met de Nationale Strategie. Lees meer…

Wat betekent de Nationale Strategie voor het netwerk?

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 is de leidraad voor instellingen om het digitaal erfgoed naar de gebruikers te brengen. Afelonne Doek, bestuursvoorzitter van het Netwerk Digitaal Erfgoed en directeur Collecties en Digitale Infrastructuur van het IISG, legt hier uit wat de geactualiseerde strategie betekent voor het netwerk.

Artificial Intelligence

In de geactualiseerde strategie is er veel aandacht voor artificial intelligence (AI). De inzet van AI kan bijdragen aan meer inclusieve collectiebeschrijvingen, aldus Marieke van Erp, research group leader van het Digital Humanities Lab (KNAW). Samenwerking tussen informatici en erfgoedpartijen biedt hierbij veel kansen.