Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

‘Afstoot monumenten met nationale herinneringswaarde onjuist’

Tweede Kamer

Op 5 maart boden twaalf erfgoedorganisaties een brief aan de Tweede Kamer over het voornemen om ruim 30 rijksmonumenten af te stoten:

“Wij blijven van mening dat geen enkel kabinet, ook al zou het strikt juridisch gezien bevoegd zijn vastgoed af te stoten, het morele recht heeft om onderdelen van ons nationale erfgoed, van onze nationale geschiedenis, te vervreemden. Wij vinden dat nationaal erfgoed eigendom van de Staat moet zijn en niet van een lagere overheid, laat staan van een particuliere organisatie hoe goed die ook georganiseerd moge zijn.”

Lees de gehele brief en bijlage.