Publiek Domein
Vlag van Friesland Foto: P.H. Wagemakers en Joh. Koopmans via Wikimedia

Niet alleen Wilhelmus, ook Fries volkslied in de klas

Gedeputeerden in Friesland willen dat Friese basisschoolleerlingen niet alleen les krijgen over het Wilhelmus, maar ook over het Friese volkslied ofwel het Frysk Folksliet. Het kabinet Rutte-III heeft het Wilhelmus tot verplichte lesstof bestempeld en wil dat alle basisschoolkinderen een bezoek brengen aan het Rijksmuseum.

De Friese bestuurders vinden dat kinderen in hun provincie ook gedegen onderricht moeten krijgen in de Friese cultuurgeschiedenis. Daarom spannen ze zich in om het 19de-eeuwse Friese volkslied aan het lespakket toe te voegen en willen ze dat kinderen met hun leraar naar het Fries Museum in Leeuwarden gaan.