Amsterdams erfgoed van de week | Droge voeten in de stad

Gemaal Zeeburg Amsterdam
Gemaal Zeeburg in Amsterdam Foto: via gemeente Amsterdam

In Amsterdam bevinden zich verschillende polders, waarvan een groot deel bebouwd is. Om hier gewoon te kunnen wonen, moet de waterstand geregeld worden. Dat gebeurt onder andere door gemalen. Gemalen zijn simpel beschouwd gebouwen waarin de machines staan. Maar die beschrijving doet geen recht aan deze bijzondere categorie bouwwerken.

Niet voor niets zijn veel gemalen bestempeld als monument. Historische gemalen hebben cultuurhistorische waarde vanwege hun techniek, architectuur en (vaak) markante ligging.

De Nederlandse Gemalenstichting, die dit jaar haar 30-jarig jubileum viert, strijdt voor het behoud en correcte herbestemming van de nog complete ensembles.