Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken in het Oostvoornse Meer

Maritiem archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen van 4 tot en met 22 juni 2015 onderzoek in het Oostvoornse Meer, een unieke erfgoedlocatie in Nederland. Deze voormalige zeearm en doorvaarroute naar de haven van Rotterdam ligt vol met resten van 16e- en 17e-eeuwse schepen. De gemeente Westvoorne gaat de uitkomsten van het archeologisch onderzoek gebruiken bij de gebiedsvisie die op dit moment wordt ontwikkeld.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.