Archeologische ontdekkingen bij Heel Heerlen Graaft: Romeins vloertje, fibula en veel aardewerk gevonden. 

Opgraving hoogovenskelet. Foto: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

 
Heerlen – Heel Heerlen Graaft heeft enkele opmerkelijke vondsten opgeleverd, waaronder een Romeinse vloer, een mantelspeld, aanzienlijk veel aardewerk, en talrijke nog niet nader geïdentificeerde artefacten. Maar net zo belangrijk zijn de vele enthousiaste deelnemers die de stad Heerlen heeft gemobiliseerd. 

Regionaal archeoloog Hilde Vanneste merkt op: “We hebben nu een poule van mensen die staan te trappelen een volgende keer weer mee te doen. Want iedereen was zo ontzettend enthousiast.” De organisatie heeft ook besloten om over enkele maanden alle deelnemende bewoners en vrijwilligers uit te nodigen voor een presentatie over de vondsten tot nu toe. Een volledig overzicht van de vondsten is namelijk na slechts een weekend graven moeilijk te geven. 

Intrigerende vondsten, waaronder Romeinse vloer 

Een van de meest intrigerende vondsten is een Romeinse vloer van mortel op een diepte van tachtig centimeter in de tuin van Peter Soudant, bij het Tempsplein. De functie ervan, of het nu een opslagplaats of een tempel was, blijft onduidelijk. Opmerkelijk is dat er ongeveer 25 centimeter onder de vloer, op het allerlaatste moment, nog een ijzeren nagel is ontdekt. “Dat hadden we niet meer verwacht op deze diepte” aldus archeoloog Gerard Tichelman. 

Diversiteit van vondsten en bijdrage aan wetenschap 

Verderop, aan de Bekkerweg, het verst van het stadscentrum, is nog een fibula (ijzeren mantelspeld) aangetroffen, mogelijk in de nabijheid van een grafveld dat hier vroeger lag. Vanneste benadrukt dat in diverse tuinen nauwelijks vondsten zijn gedaan. “Sommige mensen waren teleurgesteld. Maar als je ze uitlegt dat ook deze informatie bijdraagt aan de wetenschap en iets zegt over het landschap, dan snappen ze het wel.”