Archeologische opgravingen bij Beemsterburgwal in Purmerend 

In het centrum van Purmerend, op de toekomstige nieuwbouwlocatie tussen de Beemsterburgwal en de Kanaalstraat, heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden. Tijdens deze opgraving zijn de fundamenten van woningen uit de late 16e en 17e eeuw ontdekt, evenals de resten van bierbrouwerij De Dubbele Arent, die zich tussen ongeveer 1650 en 1750 aan de Beemsterburgwal bevond. 

Sinds eind augustus hebben archeologen van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie uit Amersfoort deze opgraving uitgevoerd. Deze opgraving maakt deel uit van de herontwikkeling van dit deel van de binnenstad. Na de sloop van de bestaande bebouwing, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering, zullen op deze locatie nieuwe appartementen worden gebouwd, inclusief parkeervoorzieningen en stadstuintjes. 

Historisch achtergrond van Purmerend 

Purmerend ontstond in de eerste helft van de 14e eeuw als een wegdorp, gelegen op het kruispunt van twee belangrijke wegen. Gedurende de 15e eeuw begon het zich te ontwikkelen, onder andere door de bouw van kasteel Purmersteijn, en vertoonde het meer stedelijke kenmerken. De Kanaalstraat bevond zich net ten noorden van de kasteelgracht. In de tweede helft van de 16e eeuw lag het onderzoeksgebied nog buiten de stadsmuren. Vanaf het begin van de 17e eeuw werd dit gebied echter geïntegreerd in de stad, mede dankzij de aanleg van de Beemsterburgwal. In deze periode maakte Purmerend een aanzienlijke groei door, voornamelijk als gevolg van de drooglegging van de Purmer, Wormer en Beemster. Het was de verwachting dat hier bewoningssporen vanaf het einde van de 16e eeuw zouden worden aangetroffen. Een belangrijke vraag was echter in hoeverre deze sporen bewaard waren gebleven of waren verstoord door latere bebouwing. 

De opgravingen werden in twee fasen uitgevoerd. In de eerste twee weken werd het zuidelijke deel aan de Kanaalstraat onderzocht, terwijl vanaf vorige week opgravingen aan de Beemsterburgwal plaatsvonden. In feite omvatten deze opgravingen twee oude woonblokken die bestonden uit verschillende erven, gescheiden door een smal grachtje. Het zuidelijke deel toonde duidelijk aan dat het gebied in twee fasen was ingericht. De oudste fase dateerde uit het einde van de 16e eeuw en bestond voornamelijk uit houten funderingen en enkele stukken muurwerk. Het leek erop dat de bewoning nog geen aaneengesloten karakter had.  

Restauratie van historische voorwerpen 

In de 17e en 18e eeuw werd de bebouwing dichter, maar helaas waren de resten van die bebouwing minder goed bewaard gebleven. Er waren echter nog veel waterputten en waterkelders aanwezig. In het noordelijke deel was de conservering van de 17e-eeuwse resten beter. Dit gebied werd grotendeels ingenomen door het hoofdgebouw en de bijgebouwen van de bierbrouwerij De Dubbele Arent. Het was opmerkelijk dat het volledige complex van de brouwerij binnen de grenzen van de opgraving leek te liggen, waardoor het in zijn geheel kon worden gedocumenteerd. Tijdens de opgravingen werden diverse gebruiksvoorwerpen uit de 16e, 17e en 18e eeuw ontdekt. Deze voorwerpen worden gedocumenteerd en gerestaureerd met de hulp van vrijwilligers van de archeologische werkgroep in Purmerend. De verwachting is dat de opgravingen zullen doorgaan tot eind september.