Basisschool Het Molenven Vught als rijksmonument niet geschikt voor huurwoningen

Basisschool het Molenven in Vught
Basisschool het Molenven in Vught Beeld: via Google Street View

Basisschool Het Molenven in Vught is in de Woonvisie voor het jaar 2018 opgenomen als een ontwikkelingslocatie voor vijftien sociale huurwoningen. In juni werd Het Molenven aangeboden aan de Vughtse woningcorporatie Woonwijze. Woonwijze heeft uiteindelijk van het aanbod afgezien, omdat het de mogelijkheden te beperkt acht vanwege de status van rijksmonument en de daaruit vloeiende voorwaarden en/of beperkingen.

Het college van B en W doet nu onderzoek naar een andere invulling voor Het Molenven en hoopt in de loop van 2018 een nieuw voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.