Behoud de waardevolle Baronsberg te Baexem

Baronsberg Baexem

De Baronsberg ligt in het beekdal van de Haelenschebeek naast het vroegere omgrachte en verdwenen kasteel De Borg en nabij de nog bestaande kastelen Baexem en Exaten. Het is een kunstmatige heuvel die eeuwen lang bebost is geweest en waaraan vroeg in de twintigste eeuw een kapel en kelder zijn toegevoegd. Hoge cultuurhistorische en archeologische waarden mogen verwacht worden, nu aanpalend opgravingen gedaan zijn waarbij de fundering van De Borg is blootgelegd en een nederzetting, een grafveld en een mogelijke grafheuvel uit de Romeinse tijd is gevonden. De ophoging en directe omgeving zijn een beschermd rijksmonument. Het perceel achter kasteel Baexem waarop de Baronsberg ligt, wordt nu mogelijk aangesneden of doorkruist door een door de provincie Limburg geplande wegomlegging: de opwaardering van de N280, de verbinding Roermond-Weert. De Baronsberg staat bekend als een oase van rust en natuurlijke beleving in een gebied met hoge cultuurhistorische en archeologische waarden.

Wiel van Heugten, oud-wethouder van de voormalige gemeente Baexem, heeft het initiatief genomen voor een actie tot behoud van de Baronsberg in Baexem. De erfgoedvereniging Bond Heemschut Limburg en de Stichting Limburgse Kastelen hebben zich hierbij aangesloten en kenbaar gemaakt dat het waardevolle, verstilde gebied moet worden behouden. Door veel inwoners uit de regio is gereageerd. Aan de reacties zijn door inwoners uit Baexem en de regio vaak pakkende verhalen toegevoegd.

Dinsdag 12 maart om 18.30 uur zullen de gebundelde reacties en verhalen van 16 en maatschappelijke organisaties en 224 personen bij de “Baronsberg” worden aangeboden aan: Gedeputeerde Patrick van der Broek (Provincie Limburg) en aan Wethouder Paul Vogels (Leudal). Tijdens deze bijeenkomst wordt door enkele vertegenwoordigers van Maatschappelijke organisaties kort ingegaan op de betekenis van dit gebied met al zijn waarden. De Baronsberg bevindt zich achter de tuinen van kasteel Baexem Kasteelweg 7, 6095 ND Baexem.

Persbericht Heemschut

Gedeputeerde Patrick van der Broek (Provincie Limburg) en Wiel van Heugten (initiatiefnemer). Op de achtergrond Wethouder Paul Vogels van gemeente Leudal. Foto: Wiel van Heugten 2013
Gedeputeerde Patrick van der Broek (Provincie Limburg) en Wiel van Heugten (initiatiefnemer). Op de achtergrond Wethouder Paul Vogels van gemeente Leudal. Foto: Wiel van Heugten 2013