Bejaard park Huize Bergen Vught mogelijk bekroond tot monument

Park Huize Bergen Vught
Park Huize Bergen in Vught Foto: RCE via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Vanaf het bordes heb je zicht op de slingervijver met eiland en het grote gazon met diverse oude en zeldzame bomen, waarvan de oudste wel 130 jaar oud is. Iedereen zal het erover eens zijn dat het park van Landgoed Huize Bergen in Vught een betoverend plaatje is. De monumentencommissie van de gemeente Vught pleit voor een monumentale status van het park.

De monumentencommissie roemt in haar rapport de bijzondere padenstructuur, zichtlijnen, watergangen, bruggen en het prieel. De onderdelen zijn tastbare relicten van drie eeuwen agrarisch-economische en tuinkunsthistorische ontwikkelingen en scoren hoog op gaafheid en zeldzaamheid.