Bewoners monumenten Utrecht en Amersfoort eisen verkoopstop

Kromme Nieuwegracht, Utrecht Foto: via Google Maps

Bewoners van 152 monumenten in Utrecht en Amersfoort maken zich ernstige zorgen over de verkoop van die panden. De huurders vragen Stadsherstel Midden-Nederland om de verkoop uit te stellen.

Stichting Stadsherstel Midden-Nederland is eigendom van woningcorporaties Mitros en De Alliantie. Ze moet haar bezit op grond van de Woningwet van de hand doen. De bewoners, die hun krachten hebben gebundeld in vereniging Mitros Monumenten Huurders, betreuren het dat hierover niet met hen is overlegd.

Volgens de bewoners worden de monumenten door de verkoop verkwanseld. Daarnaast gaat de verkoop ten koste van het aantal sociale huurwoningen in de binnensteden.