Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Blok informeert Kamer over overwegingen afstoten monumenten (brief)

“Tijdens het Algemeen Overleg van 5 februari bestond bij de aanwezige Kamerleden het beeld dat de lijst met 34 monumenten willekeurig is. Dat is, zoals hierboven beschreven, niet het geval.”
Passage uit brief van minister Blok (BZK) en minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer inzake een nadere uitwerking van het beleid voor monumenten met een erfgoedfunctie.

Zie hier de brief.

Rijksoverheid.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.