Wiens bezit? Verslag studiedag afstoot rijksoverheid

Wiens bezit? was de titel van een studiedag op 10 januari 2014 over de voorgenomen afstoot van 34 rijksmonumenten. Deze bijzondere selectie van rijksmonumenten heeft niet langer een gebruiksfunctie voor de rijksoverheid. Maar wie wil de monumenten overnemen en voor welke prijs? Terwijl velen van hen hun onvrede over de voorgenomen vervreemding niet onder stoelen of banken staken, trachtten anderen vooral vooruit te kijken en oplossingen aan te dragen.

VOER