Religieus erfgoed: “Geloof (met mij) in de toekomst”

Het interieur van de Grote Kerk in Naarden
Het interieur van de Grote Kerk in Naarden Foto: CrazyPhunk via Wikimedia CC BY-SA 3.0

In 2008 werd onder de noemer ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’ een begin gemaakt met het onder de aandacht brengen van de zorgelijke situatie van het religieus erfgoed. Deze situatie werd beschreven in het ‘Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed’. Tien jaar later kijkt de auteur van dit plan, prof. dr. Nico Nelissen, terug op wat er sindsdien is veranderd.

“Het slechte nieuws is, dat inderdaad nogal wat kerken aan de eredienst zijn onttrokken, dat er meerdere zijn gesloopt en dat er heel wat leegstaan (…). Maar er is ook zeer goed nieuws. Dat is in vijf punten samen te brengen.”