Boek: Belegerde Herinnering, het spelkarakter van namen, eros en feiten

Het is een teken van de tijd dat er nog maar weinig getuigen zijn dat een kasteel door adel werd bewoond. We kennen een paar adellijke namen, uit de verwarrende hoeveelheid … maar wie waren deze mensen?

Adel en kastelen, een Siamese tweeling? Het gaat in het onderzoek van Heynens om de bewoners van vier Zuid-Limburgse kastelen in een periode die valt tussen 1720 en 1920.  Voor de ene behoren adel alsook kastelen tot de onttoverde mythes, een ander rekent ze tot het bijzondere cultureel-historisch erfgoed.

In vier kasteelcasussen belicht de auteur –  met uiteenlopende aspecten en onthullende details – de levens van nagenoeg zestien tamelijk onbekende ‘Limburgers’. Zo bestaat het huidige kasteel Amstenrade – inclusief het karakteristiek interieur – vrijwel door en omwille van de niet-adellijke Luikenaar Nicolas Willems. Verder staan, naast ‘eer en presentatie omwille van de adellijke afkomst’ ook die tegenstrijdigheden centraal die huizen in het inmiddels leeggemolken noblesse oblige.

Naast een inleiding, noten, literatuur en namenregister, is ieder item voorzien van een keur aan zw/w. of in kleur portretten en illustraties. Met kwartierstaten en met wapenschilden zijn de verwantschappen en hun status in de Euregio treffend in beeld gebracht.

Résumé: Adel … het zou uitlopen op wat een zich uitkledende kardinaal tegen een gelukzoekende bezoeker zei: “Waarom zou je gelukkig zijn? Dat is niet jouw opgave, je doel. Wie heeft je gezegd, dat wij op de wereld zijn gekomen om gelukkig te zijn? ” (uit Otto e Mezzo de film uit 1963 van Federico Fellini).

Verschijnt medio november; ca 170 pag.;  prijs 24,50; ISBN 978-90-79444-13-7.

http://www.lou-heynens.nl/