Bom onder toezicht op bouwplannen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Bergen op Zoom legt een bom onder het welstandstoezicht in de gemeente. In vragen aan het college van B en W stelt de coalitiepartij voor de lokale Welstandscommissie volledig op te heffen. Ook in de historische binnenstad hoeft die commissie wat de VVD betreft niet meer te controleren of bouwplannen het monumentale karakter aantasten.

bndestem