Computer gaat priegelige handschriften mega-archief VOC lezen

Een door de computer 'gelezen' document
Een door de computer 'gelezen' document. Beeld: Nationaal Archief

“’t eylant Formosa sal worden een cooren-schuyre voor onse Nederlantse buytencolonien”, jubelde een VOC-functionaris in 1637, na een opsomming hoeveel handelswaar het eiland, tegenwoordig Taiwan, had opgeleverd. Zijn bevindingen, nu nog verstopt in het omvangrijke VOC-archief, worden samen met soortgelijke documenten veel makkelijker vindbaar: wetenschapsorganisatie NWO stelt 3,8 miljoen euro beschikbaar om de papierberg beter te ontsluiten.

“Het is wereldwijd een van de grootste archieven met de meeste informatie over dit deel van de geschiedenis”, legt projectleider Matthias van Rossum uit.  “Momenteel zijn de mogelijkheden om onderzoek te doen beperkt, maar dit project gaat barrières opheffen.”