Cursus Oud Schrift en cursus Stamboomonderzoek in Nieuw Land

Lelystad – Nieuw Land start komend jaar met de cursus Oud Schrift en een cursus Stamboomonderzoek. Oud schrift start op 25 januari en wordt gegeven door historicus en conservatorAndré Geurts.  De cursus Stamboomonderzoek start op 15 februari en wordt gegeven door Willy van der Most, hoofd Collecties & Onderzoek van Nieuw Land.

Bij de cursus Oud Schrift leert u methoden en technieken voor het lezen van historische bronnen. Tijdens de cursus wordt een algemene introductie gegeven over de schriftontwikkeling en wordtgezamenlijk tal van interessante historische documenten gelezen. Een aantal van deze stukken is afkomstig uit de collectie van Nieuw Land. Van de cursisten wordt verwacht dat zij voor iedere les enig huiswerk maken. Op het lezen van oud schrift is zondermeer het gezegde ‘oefening baart kunst’ van toepassing. De cursus bestaat uit 8 lessen en vindt plaats op vrijdagen in de periode van 25 januari t/m 22 maart 2013 van 14.00-16.00 uur in Nieuw Land. Deelname aan de cursus kost € 120.

Cursus Stamboomonderzoek
Na een succesvol eerste jaar start Nieuw Land op 15 februari opnieuw met de cursus Stamboomonderzoek. Tijdens de cursus wordt aandacht geschonken aan de start van een onderzoek, het maken van een familieboek, het verwerken van de gegevens (met de computer), familiewapens en adel, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, DTB’s en familienamen, voorouders uit het buitenland en onderwerpen als ‘migranten’ en ‘militairen’. De cursus bestaat uit 10 lessen en vindt plaats op vrijdagen in de periode van 15 februari t/m 3 mei 2013 van 10.00-12.00 uur in Nieuw Land Studiecentrum. Ter afsluiting van de cursus wordt een bezoek gebracht aan het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. De kosten voor de cursus bedragen € 150.

Kijk voor meer informatie over inhoud van de cursussen en aanmelding op www.nieuwlanderfgoed.nl of bel 0320 225 900

Persbericht Nieuw Land