De Koloniën van Weldadigheid ontvangen formeel het Europees Erfgoedlabel

Op 13 juni ontvingen de bezoekerscentra van de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en  België officieel het Europees Erfgoedlabel. Het Europees Erfgoedlabel wordt sinds 2013 toegekend aan  erfgoedlocaties door heel Europa vanwege hun symbolische waarde voor Europa, hun rol in de Europese geschiedenis en de activiteiten die zij organiseren. De zeven Koloniën van Weldadigheid vormen een transnationale thematische reeks, bestaande uit de Nederlandse  koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans en Veenhuizen, en de  Belgische koloniën Wortel en Merksplas.  

Award ceremony

Op 13 juni vond de officiële award ceremony plaats in Brussel, waarbij vertegenwoordigers van  alle nieuwe Europees Erfgoedlabellocaties aanwezig zullen zijn. Mariya Gabriel, de Europese  Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, zal het Europees Erfgoedlabel toekennen  aan de nieuwe locaties. Dit zijn locaties van twee opeenvolgende selectiejaren, 2019 en 2021,  omdat de vorige award ceremony niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. In 2019  werden tien locaties toegevoegd aan de lijst, waaronder de Koloniën van Weldadigheid, en in 2021 werden twaalf locaties toegevoegd aan de lijst. In totaal hebben zestig locaties in Europa het  Europees Erfgoedlabel. In Nederland hebben Herinneringscentrum Kamp Westerbork (sinds  2013), het Vredespaleis (sinds 2013) en het Verdrag van Maastricht (sinds 2017) reeds het  Europees Erfgoedlabel. In België zijn de Wortel en Merksplas-kolonie de enige locaties in  Vlaanderen met het Europees Erfgoedlabel.

De winnaars van 2019 en 2021. Foto: Jacomine Hendrikse

Europese waarden

De Koloniën van Weldadigheid krijgen het Europees Erfgoedlabel toegekend omdat zij symbool  staan voor de lange evolutie in het Europese denken over sociaal gemarginaliseerde mensen en  de moeilijke erkenning van hun rechten als volwaardige leden van de maatschappij, zoals die nu in  het charter van fundamentele rechten zijn opgenomen. Hiermee zijn de Koloniën van  Weldadigheid een toonbeeld van Europese waarden. De Nederlandse instellingen die nu al het  verhaal van de koloniën vertellen en het Europees Erfgoedlabel uitdragen, zijn het Nationaal  Gevangenismuseum in Veenhuizen en Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. Voor België is  dat het bezoekerscentrum in Merksplas. Na afloop van de feestelijke award ceremony in Brussel  zullen de Koloniën van Weldadigheid hun activiteiten voortzetten om de Europese dimensie van de  locaties te benadrukken.

De volgende selectieronde voor het Europees Erfgoedlabel zal plaatsvinden in 2023. Hiervoor zijn  de nationale voorselecties gestart. Houd de websites van www.dutchculture.nl en  www.onroerenderfgoed.be in de gaten om geen nieuws te missen.