Derde erfgoedvrijwilligersregeling Prins Bernhard Cultuurfond

Het Van Eesteren Museum ontving een bijdrage om samen met de vrijwilligers een audiotour te ontwikkelen door de museumwoning. Foto: Jurre Ongering.

Met een totaalbedrag van € 793.099 zijn door heel Nederland kleine musea en erfgoedinstellingen met een achterban van ruim 10.000 vrijwilligers gesteund. De derde regeling van het Themafonds Erfgoedvrijwilligers werd mede mogelijk gemaakt dankzij het Hendrik Muller Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Met de stimuleringsbijdrage kunnen kleine musea en erfgoedinstellingen de komende tijd hun publiekspresentatie vernieuwen en versterken. Een belangrijke steun voor alle betrokken vrijwilligers die zich afgelopen coronajaar enthousiast en belangeloos zijn blijven inzetten om het erfgoed toegankelijk te houden. De gehonoreerde projecten variëren van de aanschaf van apparatuur voor online ticketing systemen, nieuwe websites en digitale archieven tot het opzetten van educatieve projecten zoals audiotours, videotours en een aantal bijzondere documentaires.  

Het Cultuurfonds stimuleert de inzet van vrijwilligers in het erfgoedveld. Eerder droeg het fonds bij aan de ontwikkeling van het platform Erfgoedvrijwilliger.nl, opgezet door de erfgoedhuizen van Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Op dit landelijke platform kunnen erfgoedorganisaties vacatures voor nieuwe vrijwilligers plaatsen. In het najaar zal het Cultuurfonds samen met het Hendrik Muller Fonds een vierde regeling voor erfgoedvrijwilligers opzetten, waarbij toegankelijkheid centraal staat. 

Over het Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Voor meer informatie over het landelijk bureau Monumentenzorg/Erfgoed, zie de website: www.cultuurfonds.nl/erfgoed.