Doe mee: Enquête over verduurzaming van monumentale woonhuizen

Foto: Restauratiefonds

Voor de Routekaart Verduurzaming Monumenten heeft de werkgroep Monitor (een samenwerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Restauratiefonds, Groene Grachten, Fenicks en Stichting ERM)  een enquête ontwikkeld. Hiermee wil de werkgroep de voortgang en eventuele knelpunten bij verduurzaming van monumenten volgen.

De primaire doelgroep van de enquête is de particuliere woonhuis monumenteigenaar.

Werkgroep Monitor: “De verkregen resultaten helpen ons bij het oplossen van vraagstukken rondom verduurzaming van monumenten, zodat eigenaren in de toekomst nog beter ondersteund kunnen worden. Daarnaast bieden de uitkomsten inzicht in de voortgang van het behalen van onze verduurzamingsdoelstelling.”

Het onderzoek wordt in opdracht van de werkgroep uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Right en is te vinden op: www.right.nl/duurzaamerfgoed

De resultaten van het onderzoek worden via de website duurzaamerfgoed.nl gedeeld.