Meer dan 7.000 gebruikers van de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument in 1 Jaar!

Foto: Restauratiefonds

Een jaar geleden introduceerden het Nationaal Restauratiefonds en De Groene Grachten de zelfscantool voor het verduurzamen van monumentale woonhuizen. Een schaalbaar, digitaal initiatief om een grote groep monumenteneigenaren van duurzaam advies te voorzien en de drempel van oriënteren naar advies inwinnen en uitvoering te verlagen. 

Een jaar na introductie zien wij dat we in deze opzet geslaagd zijn. Ruim 7.000 eigenaren maakten gebruik van de gratis zelfscan. Monumenteneigenaren beantwoorden tijdens de scan vragen over het energieverbruik, de monumentale status, woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. Op basis van de antwoorden worden relevante duurzame maatregelen financieringen en subsidies getoond. De online tool is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen. De uitkomsten worden gedownload in een rapport, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen. 

Van de 7.000 bezoekers, zagen we er ruim 1.750 terug op onze website bij vervolginformatie over verduurzaming. Ook konden we 850 eigenaren onder meer doorverwijzen naar een duurzaam monument adviseur of meer informatie over financiering en subsidie.

De Zelfscan Duurzaam Monument onderscheidt zich van andere online adviestools doordat het zich specifiek richt op de monumenteigenaar, die vaak niet geholpen is met de standaard adviesmodules. Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen maar niet weten waar te beginnen. De stap naar een duurzaam betaald advies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan Duurzaam Monument te doen ziet de monumenteneigenaar dat er duurzame mogelijkheden zijn, dat deze lonen en gefinancierd kunnen worden met voordelige regelingen.  

De scan is gratis en beschikbaar voor elke monumenteigenaar via:  www.monumenten.nl/zelfscan