Droogte besluipt monumenten: zorg vooraf is altijd beter dan zorg achteraf (€)

CC-BY-SA-3.0-NL
Interieur met scheuren Foto: RCE via wikimedia

Monumenten en archeologische vindplaatsen lijden zwaar onder droogteschade, maar toch is er zowel in de media als in het landelijk beleid weinig aandacht  voor de schade aan het cultureel erfgoed.  Jacques Monasch en Hilde Niezen willen een harde aanpak.

“De schade ontstaat vooral door het terugtrekkende grondwater, waardoor funderingen worden aangetast. Dan kan het zomaar gebeuren dat in Overijssel een vroegmiddeleeuwse kerk die al eeuwen staat,  in hoog tempo verzakt. In de ‘Eindrapportage Beleidstafel Droogte’ is het probleem benoemd, het is nu tijd om door te pakken. Met een visie en aanpak waarin ook het behoud van monumenten, archeologische vindplaatsen en eeuwenoude tuinen en parken een plaats krijgt.”

In juni kwam De IJsselstroom in Zupthen in het nieuws vanwege verzakkingen door droogte.

Dit bericht bevindt zich achter een betaalmuur. NRC biedt u enkele artikelen gratis aan.