€1,6 miljoen voor onderzoek historische schepen

De provincie Gelderland heeft besloten om een extra €1,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een archeologisch onderzoek naar historische schepen die zijn ontdekt tijdens het herinrichtingsproject Over de Maas. Dit budget is cruciaal om zowel de zorgvuldige conservering van de schepen te waarborgen als nader onderzoek te verrichten naar andere archeologische vondsten.

De uiterwaarden tussen Dreumel en Alphen, gelegen in de gemeente West Maas en Waal, hebben de afgelopen jaren talrijke archeologische ontdekkingen opgeleverd, waardoor deze locatie is uitgegroeid tot een van de grootste en meest rijke archeologische vindplaatsen in Nederland. Hier zijn meer dan twintig schepen gevonden, naast een indrukwekkende verzameling van ongeveer 150.000 andere archeologische artefacten. De opgegraven schepen zijn eigendom van provincie Gelderland.

Bijzondere schepen

Het complex van schepen en scheepsonderdelen dat hier is aangetroffen, is van bijzondere betekenis en rechtvaardigt verder onderzoek. Dit onderzoek kan waardevolle inzichten verschaffen over het type schepen, de aard van de riviertransporten, en de oorsprong van deze schepen op deze specifieke locatie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft reeds waardeonderzoek verricht en vastgesteld dat twee schepen buitengewoon bijzonder zijn, aangezien ze afkomstig zijn uit een overgangsperiode tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Deze schepen zullen volledig worden geconserveerd om ze tentoon te kunnen stellen, en de provincie Gelderland zal hiertoe de opdracht voor geven.

Midden-Romeins tot late middeleeuwen

Het is tot op heden bekend dat de schepen dateren uit de periode vanaf de midden-Romeinse tijd (2e en 3e eeuw na Christus) tot aan de late middeleeuwen (15e eeuw na Christus). Deze spreiding van meer dan 1.000 jaar maakt deze locatie met het scheepskerkhof buitengewoon fascinerend. Gedeputeerde Peter Drenth merkt op: ” Deze plek is uniek. Al deze schepen bij elkaar, dat is een bijzonder verhaal waar we meer over willen weten. Uiteindelijk is dat wat onze geschiedenis is: verhalen over het verleden die we willen behouden en vertellen. En die helpen om te begrijpen waar we vandaan komen. De geschiedenis is een deel van wie wij zijn als Gelderlanders.”

Kwartiermaker Naast de schepen zijn er tal van andere vondsten gedaan bij Over de Maas. De provincie heeft een kwartiermaker aangesteld om in samenwerking met alle betrokken partijen te beoordelen hoe het resterende materiaal, waarvan de provincie geen eigenaar is, moet worden behandeld. Gezien de omvang en complexiteit van deze vondsten is het voor de vinders, de Stichting Expeditie Over de Maas, een uitdaging om in hun eentje een grondig onderzoek, conservering, publicatie en presentatie te realiseren. De kwartiermaker brengt samen met alle betrokken partijen in kaart welke vondsten het betreft en hoe ze op een effectieve en verantwoorde manier verder onderzocht, behouden, gepubliceerd en tentoongesteld kunnen worden.