Ecologische ruïne als optie bij leegstand

Door de schaalvergroting in de landbouw, aanhoudende bevolkingskrimp en vastgoedcrisis, komen er steeds vaker boerderijen leeg te staan. Slopen zou eeuwig zonde zijn, omdat je daarmee het DNA van het gebied onherstelbaar aantast. Herbestemmen tot woonboerderij is markttechnisch maar beperkt mogelijk. Verpaupering, achteruitgang van de leefbaarheid en vastgoeddeflatie in de nabije omgeving zijn het gevolg. Om dit tegen te gaan is er een concept ontwikkeld waarin de voormalige boerderijen getransformeerd worden tot een ecologische en toeristische hotspot; de Ecologische ruïne.

Prima Focus