Een nieuw stukje geschiedenis van Amersfoort is blootgelegd 

Een foto van een brug in het oude centrum van Amersfoort.
Straatbeeld in Amersfoort, waar beide organisaties gevestigd zijn. Foto: Joost Enkelaar.

Het stuk grond tussen de huizen aan de Leusderweg in Amersfoort is bezaaid met greppels, kuiltjes en gigantische zandhopen als gevolg van archeologisch onderzoek. Er zijn al opmerkelijke vondsten gedaan op het terrein. “Je staat hier op een grafveld van drieduizend jaar oud”, aldus archeoloog en projectleider Itamar de Rooze. 

Het terrein tussen de huizen aan de Leusderweg in Amersfoort, waar voorheen de Bilalschool stond, is momenteel onderworpen aan archeologisch onderzoek. Op het stuk braakliggend terrein worden af en toe verraste kreten gehoord vanwege de bijzondere vondsten die worden gedaan. Na de opgravingen zullen er woningen gebouwd worden, maar voordat er begonnen wordt met de bouw, moet er eerst een archeologisch vooronderzoek plaatsvinden. “Daar kwamen heel interessante vondsten uit”, zegt de projectleider. Het graven tijdens het archeologisch onderzoek heeft geleid tot de ontdekking van oude graven op het terrein. 

“Kijk, door de hitte is het bot zelfs iets kromgetrokken”, zegt De Rooze wijzend naar een klein botje. Het botje maakt deel uit van een aantal kleine overblijfselen die tijdens het onderzoek zijn gevonden.  

Inmiddels hebben ze al acht van deze bijzondere graven gevonden. De graven zijn op een specifieke manier geconstrueerd: de overblijfselen van de mens zijn in een pot in een kuil geplaatst, soms met aardewerk erbij. Vervolgens is er een heuvel gemaakt over het graf en daaromheen zijn greppels gegraven. “Het is een soort scheidslijn tussen het rijk der levenden en het rijk der doden”, aldus de archeoloog. Er valt op dat ze tot nu toe weinig variatie in vondsten hebben ontdekt. “Pas drie resten, maar we hebben wel genoeg aanwijzingen dat we er meer gaan vinden.” 

Ook buurtbewoners helpen mee 
Naast archeologen krijgen ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden de kans om deel te nemen aan de opgravingen van deze opmerkelijke vondst. “Dat is toch leuk, hoe vaak mag je dat nou doen” aldus een enthousiaste buurman. Met ongeveer tien andere geïnteresseerden staat hij bij één van de grote bakken. Het opgegraven zand wordt door een zeef gehaald en hopelijk worden er zo vondsten gevonden. Voor de Rooze is het archeologisch onderzoek niet alleen het opgraven van stukjes historie, maar het brengt hem ook dichter bij onze voorouders. “Op deze plek hebben mensen gerouwd om verloren dierbaren, graven gegraven en misschien ook wel het leven gevierd”, aldus de archeoloog. “Je komt met dit werk dichter bij de emotie van die mensen.” 

En het harde werk van de archeologen, met al hun gegraaf, geschep en gezeef, wordt beloond door het gevoel dat ze een stapje dichterbij de geschiedenis zijn gekomen. “Het is echt een hond die een bot krijgt”, zegt Mattijs, één van de vier archeologen. “Het is gigantisch priegelwerk, maar het vinden van iets maakt alles goed.”  

Naast de menselijke resten, zijn ook enkele urnen opgegraven tijdens het archeologisch onderzoek.  

Het archeologisch onderzoek op de locatie aan de Leusderweg is bijna afgerond, met nog maar één week te gaan voordat de opgravingen worden stopgezet. Maar dit is slechts het begin van een groter onderzoek. “Hier halen we zoveel mogelijk archeologie uit de grond en die spullen worden naar een kantoor gebracht” zegt de Rooze. “Alle steentjes, botjes, potjes en noem het allemaal maar op worden daar uitvoerig bekeken. Voordat we precies weten wat hier lag zijn we één tot twee jaar verder.”