Eerste gemeentelijke monumenten Waddinxveen

Kerkweg-Oost 218, Waddinxveen Foto: Google Maps

Nadat sinds 1 november vorig jaar de ‘Erfgoedverordening Waddinxveen 2015’ van kracht is zijn de eerste elf gemeentelijke monumenten aangewezen. Het gaat om zeven eigendommen van derden en vier eigendommen van de gemeente. Het recente ingevoerde beleid legde de nadruk op ‘vrijwilligheid’. Alleen als de eigenaar zelf akkoord gaat, kan een gebouw of terrein gemeentelijke monument worden. Waddinxveen kende al zes Rijksmonumenten.